Turystyka i GPS

 

Po nadspodziewanie - także dla mnie - długim  czasie, zdecydowałem się wreszcie napisać coś o moich hobby. Zawsze były to góry, turystyka, mapy a ostatnio (pewno jako wynik skrzyżowania informatyki z turystyką) technika lokalizacji GPS.

Zauważyłem że jest sporo fanów wiedzy o tym gdzie naprawdę doszliśmy (dojechaliśmy).  Z drugiej strony proporcja pomiędzy górami, turystyką i mapami z wiekiem nieuchronnie  przechyla się na korzyść tych ostatnich. W rezultacie problem skojarzenia rozmaitych map z GPS stanowił przedmiot rozmyślań w przerwach pomiędzy koniecznością myślenia o innych sprawach.

W pierwszej kolejności posiadane mapy oraz teren wędrówki skłoniły mnie do rozwiązania użycia GPS ze specyficznymi dla Polski mapami 1:25000 tzw. układu 1965, które niegdyś były poufne. Ponieważ pytania do fachowców niczym nie skutkowały, dla intelektualnego płodozmianu odświeżyłem swą wiedzę ogólno-wojskową (st. kpr pchor artylerii), a następnie poczytałem trochę o geodezji, kartografii, współrzędnych, siatkach itp. zarówno w Internecie, jak i  w literaturze urzędowej. Problem jakoś na swoje i - jak sądzę turystów - potrzeby rozwiązałem, a ostatnio (z nowym rokiem 2003) opracowałem kalkulator,  który - jak sądzę - dopasuje GPS do każdej polskiej mapy. Widzę nadal możliwości wygodniejszych rozwiązań, nad czym w wolnych od pracy zarobkowej chwilach będę pracował, podobnie jak nad zbieraniem danych o układzie Borowa Góra 1925 będącego podstawą układu współrzędnych WIG. Na razie dzielę się więc:

Jakkolwiek możliwy od ściągnięcia arkusz, zawiera wszelkie potrzebne informacje, to nadal - chociaż zmierzam do zmiany redakcji witryny - można zapoznać się w dotychczasowym układzie z: 

Nie umieszczam na swojej witrynie swoich danych waypoint'ów. Te które uznałem za interesujące, a nie były  odnotowane, wpisałem na witrynę [Waypoint.pl] użyteczną inicjatywę wymiany informacji o współrzędnych - zachęcam do korzystania i tworzenia tej witryny: http://www.waypoint.pl/.

Oczekuję na informacje i uwagi, w pierwszym tygodniu publikacji nadeszły i zdecydowałem się na pewne poprawki oraz rozszerzenia. Po przeprowadzeniu pewnych pomiarów w okolicach Rzeszowa Pan Adam Puterla, który jako pierwszy opublikował porady dla map 1965,  zaproponował postępowanie dla map WIG, określając parametry jako przybliżone. Do tych i moich pomiarów w styczniu doszła informacja z samego źródła, a mianowicie dzięki uprzejmości Dr Jana Cisaka - kierownika obserwatorium IGiK w Borowej Górze  uzyskałem ja i odwiedzający witrynę precyzyjne dane historycznego punktu na terenie obserwatorium i na ich podstawie obliczone  DX, DY i DZ są na witrynie jako pierwsze. W lutem 2003 otrzymaliśmy też wyliczenie parametrów dla Borowej Góry od Pana Gabora Timara z Węgier (geofizyka interesującego się różnymi układami odniesienia), który interesował się układem w kontekście tego, że w okresie II Wojny Światowej Niemcy stosowali go dla regionu środkowo-europejskiego.  Wykonał pewne rachunki dla Węgier w oparciu o wiele punktów. W 2005 roku pewne praktyczne obliczenia nadesłał Pan Wiesław Kozakiewicz. Trudno wciąż mówić, że witryna prezentuje optymalne DX, DY i DZ dla map WIG, dlatego prezentowane są różne parametry

Gdyby było więcej danych z różnych stron Polski możnaby zapewne pewniej  przybliżyć te parametry dla układu Borowa Góry. Mapy WIG z okresu międzywojennego ukazują często historyczne już  zagospodarowanie terenu, co dla koneserów może być interesujące.

Dla osób ciekawych podstaw techniki GPS oraz istoty układów współrzędnych geodezyjnych (geograficznych) i prostokątnych pouczająca jest witryna w języku angielskim, autorstwa P. Dana, w portalu uniwersytetu w Colorado (USA): Global Positioning System Overview. Obok głównej witryny o technice GPS - także strony o  mapach, o współrzędnych, o rzutowaniu  (najbardziej obszerny przegląd układów - Map Datum, Geodetic Coordinates)  ze zwięźle wyłożonym i ilustrowanym  podkładem teoretycznym. Dostępna - jak sądzę - dla osób bez głębszych podstaw teoretycznych z geodezji. Bardziej aktualne (też j. angielski) są natomiast witryny agend Departamentu Obrony USA:

Przegląd układów współrzędnych geodezyjnych stosowanych w Polsce: