BIOGRAFIA

KORZENIE

Ojciec Dominik, ur. 1896 w Krakowie syn. Szymona, przybyłego z żoną Prascewią z Podlasia (okolice Radzynia Podlaskiego). Dr inż., długoletni pracownik PKP i Politechniki Krakowskiej. Zm: 1993 r.

Matka Helena z domu Raus, ur. 1910 w Jaśle, córka Teofili i Kazimierza, nauczycieli szkolnych w Rzepienniku Strzyżewskim (dziś pow. tarnowski), mgr filozofii (geografii) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zm: 1979 r.

DANE OSOBISTE I ZAWODOWE

Urodzony 9 lutego 1948 roku w Krakowie. Ukończył szkołę podstawową (nr 34) i średnią (III LO) w Krakowie. Mgr inż. Elektrotechniki (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki w Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). Dr nauk technicznych w zakresie informatyki w 1977. Praca i publikacje w zakresie teorii gier i języków programowania.

1971-1980 - Asystent, starszy asystent, adiunkt w Instytucie Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie.

1981-1989 - Adiunkt, st. wykładowca w Instytucie Informatyki AGH.

1987-1989 - Firma informatyczna ABAKS, Kraków.

1989-1990 i 1991 - 2001 zawodowy polityk.

1991 i 2002 - IX 2003 Firma doradcza.

X.2003-II.2007 Dyrektor  w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów).

Od 1963 Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

Od 1980 Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 1984-1990 i od 2002 członek Zarządu Głównego PTI. 

Żonaty, żona Barbara, mgr chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

1980 - Jeden z założycieli „Solidarności” w Krakowie i na AGH.

1981 - Członek Prezydium Regionalnego „Solidarności”  (Region Małopolska).

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany od XII.81 - VII. 1982, a w latach 1982-1984 członek regionalnych władz wykonawczych „Solidarności” w Krakowie.

1987 - współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Od 1990 r prezes KTP.

1989-1990, 1992-1993 i 1998-2000:  Minister.

1991- 2001: Poseł na Sejm.

1993 – 2001: członek Rady Krajowej i Regionalnej Unii Wolności.

1995 – 2001: wiceprzewodniczący Unii Wolnosci.

2001 - X.2003: członek Rady Politycznej Unii Wolności.